IMG_2530-300x300.jpg

מה זה טורבו?

מגדש טורבו מגביר ומעצים את תפוקת המנוע באמצעות דחיסת אוויר. הטורבו מגביר ומגדיל את המומנט ואת ההספק של המנוע ובכך מאפשר נצילות טובה יותר שלו.

בניגוד לעבר שבו נעשה שימוש במגדש טורבו בעיקר להגברת ההספק של המנוע, כיום אחת הסיבות העיקריות לשימוש במגדש הטורבו היא לשפר את ביצועי המנוע והקטנת פליטת מזהמים מסוכנים וחיסכון באנרגיה, מה שמהווה תרומה לשמירה על איכות הסביבה.

יעילות מגדש טורבו באה לידי ביטוי בסיבובי מנוע גבוהים ומואצים בעוד לחץ הגזים בסיבובים נמוכים אינו חזק מספיק לדחיסת האוויר. הפתרון הוא ייצור מנועים בעלי טורבו כפול (לסיבובים נמוכים ולסיבובים גבוהים) ייצור לחץ אוויר גבוה על ידי מגדש טורבו מושג באמצעו הגזים השרופים שפולט המנוע דרך מערכת פליטה ובאמצעותם ניתן לסובב טורבינה שמחוברת באמצעות ציר למדחס. סיבוב הטורבינה גורם גם לסיבוב המדחס והאוויר נדחס אל הצילינדרים.

מהירות סיבובי המנוע, הנאמדת במספר סיבובים דקה (סל"ד) משפיעה באופן ישיר על כמות הגזים שנפלטים מהמנוע ועל עליית הלחץ שלהם בצינור הפליטה, המחוללים סיבובים מהירים יותר בטורבינה.
מגדשי טורבו באופנועים ובמכונית:

אנו במרכז הטורבו מייבאים מגדשי טורבו  חדשים לכל סוגי הרכבים, משפצים ומחדשים מגדשי טורבו ישנים.
הכי פופולרי זה חידוש מגדשי טורבו הקיימים ברכב

logoss2.jpg
Engine